TARİH

Yavuz Bahadıroğlu : İbrettir: Sultan İkinci Murad’ın vasiyeti

Tarih
13 Temmuz 2016
İzlenme
Kişi
Yazar
Yavuz Bahadıroğlu

Fatih’in babası Sultan İkinci Murad hakkında, Avusturyalı tarihçi, diplomat ve Doğu bilimleri uzmanı Joseph von Hammer (1774–1856) diyor ki: “30 yıl boyunca, Murad, imparatorluğunda şeref ve hakkaniyetle saltanat sürdü. Teb’ası olan muhtelif kavimlerde, dindar, hayırhah, âdil ve kudretli bir hükümdar hatırası bıraktı. Harpte ve sulhta sözünün sadık eriydi. Sakin hayata aşkla bağlıydı. Kendi arzusuyla, bu aşk yüzünden, tahttan feragat etmesi, bütün Osmanlı tarihinde misli görülmemiş bir hâdise teşkil eder.”

Meşhur Bizanslı tarihçi Ducass (1400 –1462 civarı) şunları yazıyor: “Faziletli ahlâka malik ve vicdanı pâk idi. İyi bir zat olduğu gibi, kalbinde hiç hilesi yoktu… Allah biliyor ki Murad, halka karşı dâimâ teveccühkâr ve fukaraya karşı cömertti. Bu lütuflarını yalnız kendi ırkından ve dininden olanlara değil, Hıristiyanlara da ibzal ederdi. Herhangi bir milleti sonuna kadar mahveylemek istemezdi.”  

Daha pek çok yerli ve yabancı tarihçi benzer ifadeler kullanıyorlar.

İşte bu Padişah’ın hepimize miras olarak bıraktığı muhteşem bir vasiyet var. En dikkat çeken bölümlerinden biri, Kur’an ve Sünnet’e gösterdiği bağlılık ile henüz topraklarımıza katılmayan mübarek topraklara karşı duyduğu sevgi… 

Vasiyetinde şöyle diyor:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla: Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa’nın ve O’nun iyi, güzel ve temiz soyundan gelenlerin üzerine olsun…

“Her türlü noksandan münezzeh olan Cenab-ı Hak, yüce sultan, büyük hakan, ümmetlerin iradesine malik, Arap ve Acem meliklerinin efendisi, gazi ve mücahitlerin yardımcısı, kafir ve müşriklerin düşmanı, azgın ve inatçıların kahredicisi, zayıf, miskin ve fakir Müslümanların yardımcısı, denizlerin ve karaların sultanı, fetih babası, şehit Sultan Beyazıd oğlu, Sultan Mehmed oğlu Murad Han’ı, herkesin ölümü tadacağını ve ancak celal ve ikram sahibi Allah’ın baki kalacağını bilmeye ve Cenab-ı Allah’ın ‘Sizleri dünya hayatı mağrur etmesin, gurur Allah’a mahsustur’ âyetini mülahaza etmeye, Peygamberimizin, ‹Vasiyet edecek mülkü bulunan Müslümanın vasiyeti yanında yazılı bulunmadıkça iki gece yatmaya hakkı yoktur› hadis-i şeriflerini sıkı sıkıya tutmaya muvaffak etti…

“Üç bin beş yüz filori (altın para) Mekke fukarasına; diğer üç bin beş yüz filori Peygamber Efendimizin şehri Medine fukarasına harcansın ve ondan beş yüz filori yine Mekke ahalisinden Kâbe ve hatim arasında toplanarak yetmiş bin kere ‘la ilahe illallah’ kelime-i tevhidini zikredip, sevabını adı geçen vasiyet sahibine ita edenlere harcansın… 

“Geri kalan iki bin filoriden beş yüzü Mescid-i Aksa’da Sahra kubbesinde yetmiş bin kere la ilahe illallah kelimesini ve defalarca Kur’an-ı Kerim’i okuyanlara harcansın. 

“Yedi bin filorisi, vakfeden için her gün ve her gece, bu filori bitene kadar tecvitle Kur’an-ı Kerim okuyanlara ve sevabını vasiyet edene ita edenlere harcansın... 

“Ayrıca bin filori de yetmiş bin kere la ilahe illallah kelimesini zikredenlere ve sevabını vasiyet edene ve ita edene harcansın. 

“Ve dahî vasiyet eyledik ki: Bir yakut yüzüğümüz vardır, bir yanında deliği olup, 95 bin akçeye alınmıştır. Vezni bir miskâlden ziyâdedir. Anı satalar ve kabrimiz yanında Kur’ân-ı Kerim tilâvet edenlere sarf edeler, ta ki tükeninceye dek…

“Ve dahi vasiyet ederim ki: Bir elmas taşlı yüzüğümüzü dahi satıp, günde 70 bin kerre kelime-i tevhid çektireler. Bir nice gün buna devam edeler. Badehu satıp borcumuzu ödeyeler…

“Vücûdumu doğrudan doğruya toprağa gömün. Cenâb-ı Hakk›ın rahmeti, yağmuru üstüme yağsın. Hükümdarlar gibi üstüme kubbe yapmayın. Mezarımın çevresine Kur’ân-ı Kerîm okuyanların oturması için yerler yapsanız yeter. Cuma günü defnolunmak arzumdur.”

Vasiyetine uygun olarak, yüzyıllarca kabri başında her gün 24 saat okunan Kur’an, imparatorluğun dağılmasıyla birlikte kesilmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi yeniden başlattı. Üstelik Muradiye’deki türbeleri de güzelce onardı. Bu duyarlılığından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe’yi gönülden tebrik ediyorum. 

Yeni Akit
12 Temmuz 2016

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

Hiç yorum yapılmamış

YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
YAZARLAR
SESLİ MAKALE YAZARLARI

Copyright © 2020 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;