TARİH

Yavuz Bahadıroğlu : “Başbakan Demirel”-“Cumhurbaşkanı Demirel”

Tarih
20 Haziran 2015
İzlenme
Kişi
Yazar
Yavuz Bahadıroğlu

20 Haziran 2015

Tanıdığım iki
Demirel var: İlki “Başbakan Demirel”, ikincisi “Cumhurbaşkanı Demirel”...

Özetle söylemek gerekirse, tanıdığım “Başbakan Demirel” nadiren “yanlış” konuşur, “yanlış” yapardı...

Tanıdığım “Cumhurbaşkanı Demirel” ise nadiren “doğru” konuşur, nadiren “doğru” işyapardı.

“Cumhurbaşkanı Demirel”, “Başbakan Demirel”in tam karşıtı, hatta düşmanı oldu! “Başbakan Demirel”in savunduğu “ilke”lerin tam tersini savundu, yaptıklarını yıktı!

Meselâ, inançlı yürekleri çok inciten, “Başını açmayan Arabistan’a gitsin!” sözü “Cumhurbaşkanı Demirel’e” ait bir sözdür. “Başbakan Demirel” asla böyle bir söz sarfetmezdi. Tam tersine başörtüsünü ve başörtülüleri savunurdu.

Aşağıdaki cümleler “Başbakan Demirel”e aittir ve Köprü Dergisi’ne verdiği bir röportajdan alınmıştır:

“Anadolu kadınının yüzde sekseninin başı örtülüdür, yazmalıdır, yaşmaklıdır. İşte benim anam: Yazmayı, yaşmağı çıkarabilir misiniz ondan? Lüzum var mı, hacet (ihtiyaç) var mı?.. Pekalâ güzel kıyafettir o... Hiç kimse ondan rahatsız olmaz. ‘Çağdaş kıyafete uymuyor’ da demez.

“Derseniz ki, ‘Bizim inançlarımız böyledir. Biz başımızı bağlamak istiyoruz’; kimse bir şey diyememelidir.

“Başörtüsü için ‘Kıyafet Kanununa aykırı’ diyorlar. O zaman Kıyafet Kanununu düzeltsinler. Kıyafet Kanunu gökten mi indi ki? Mesele kanunsa değiştiririz. Kıyafetin kanunla tanziminin zamanı geçmedi mi?

“Kadının başını zorla açamazsınız. Bunu kimse yapamaz. ‘İsteyen açsın, isteyen kapatsın’ dediğiniz zaman mesele biter.”

Cumhurbaşkanlığı döneminde bunun tam tersini savundu.

Bu da “Başbakan Demirel”in imam-hatip liseleri hakkında görüşü:

“İmam hatip okullarının gayesi sadece din adamı yetiştirmek değildir. Dini bilen Türk vatandaşı yetiştirmektir. Dini bilen Türk vatandaşı doktor, mühendis, hakim olsa, daha iyi değil mi?..

Cumhurbaşkanlığı döneminde bunun da tam tersini savundu.

“İrtica” konusunda “Başbakan Demirel” şöyle diyor:

“Dindar insanların üzerine konulan bir baskıdır, irtica iddiaları. Dindar insanların bundan rahatsız olmaları tabiidir. ’İrtica tehlikesi vardır’ diyerek kimi tehlike sayıyorsunuz?

“Eğer dindarlığı tehlike sayıyorsanız günah işliyorsunuz ve vebal altındasınız; insanlığın temel haklarına tasallut ve tecavüz halindesiniz.”

Cumhurbaşkanlığı döneminde bunun tam tersini savundu.

“Başbakan Demirel” laiklik tartışmalarına şöyle bir katkı yapıyor:

“Eğer siyasetin din ve vicdan hürriyetini savunması ‘laikliğe ters düşüyor, din istismar ediliyor’ şeklinde yorumlanacaksa, o zaman İnsan Hakları Beyannamesi’nde ve anayasada yer almış bulunan din ve vicdan hürriyetinin kemaliyle ve hakkıyla kullanılmasını kim sağlayacaktır? Binaenaleyh, siyaset, din ve vicdan hürriyetini, diğer hürriyetleri savunduğu gibi savunacaktır.

Cumhurbaşkanlığı döneminde bunun tam tersini savundu.

Sanırım bu kadar yeter...

Sakın “Hangi Demirel” diye sormayın. Malum: “Dün dündür, bugün bugündür!”

Ve bir dua: İnşallah hayatımızın hiçbir döneminde, özellikle de yaşlılığımızda ihtiraslarımız, aklımızın önüne geçmez!

“Demirel öldü” dediklerinde, aklıma bunlar geldi. 

YeniAkit

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

Hiç yorum yapılmamış

YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
YAZARLAR
SESLİ MAKALE YAZARLARI

Copyright © 2020 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;