GÜNCEL

Yusuf Kaplan : Uyarıyorum: Devletleri çökerttiler… Cemaatler de çökerse, her şey biter…

Tarih
29 Temmuz 2017
İzlenme
Kişi
Yazar
Yusuf Kaplan
 Türkiye dünyanın geleceğini şekillendirecek bütün bu gelişmelerin hem coğrafî hem kültürel hem de stratejik olarak tam merkezinde yer alıyor…

Bu ne anlama geliyor peki?

Türkiye’nin ince elenip sık dokunulmuş dikkatli ve derinlikli stratejiler geliştirmesi, bunları adım adım hayata geçirmesi durumunda dünyanın geleceğinin şekillendirilmesinde kilit rol oynayabilir Türkiye.

ÖZNE OLARAK TÜRKİYE DİYE BİR YER YOK!

Elbette bilfiil böyle bir maddî ve manevî güce ve imkânlara sahip değiliz. Ama bilkuvve, yani potansiyel olarak böyle bir güce sahip tek ülkesi biziz bu dünyanın.

Dolayısıyla Batılılar, bütün hesaplarını Türkiye üzerinde ve Türkiye üzerinden yapıyorlar!

Türkiye’nin bu bilkuvve gücünü bilfiil bir güce dönüştürmemesi için iki asırdır Türkiye üzerinde hem dışardan hem de içerden ameliyat üstüne ameliyat, operasyon üstüne operasyon yapıyorlar.

Yaparlar; çünkü Türkiye diye bir yer yok: İnsanlığın önünü açacak bir medeniyet iddiası olan, o iddiasını adıma adım hayata geçirme mücadelesi veren bir özne olarak Türkiye yok.

Türkiye, iki asır önce yarı-özne’ydi; ama bir asırdır, bütün iddialarını terkettiğini dünya âleme ilan etti: Tarih yapan bir özne olma özelliğini yitirdi, Batılıların yaptığı tarihte tatil yapan bir nesne’ye dönüştü.

Tam bin yıl dünya tarihini sürükleyen bir özne’den, yüzyıldır Batılıların sürüklediği tarihin önünde sürüklenen bir nesne’ye dönüştü yani.

Bu, bizim fiilen tarihten çekilmemiz anlamına geliyordu. Türkiye’de Batılıların özellikle Lozan’da yaptığı yönlendirme hatta dayatmalarla kurulan laik devlet, bizim tarihten çekildiğimizin resmen ilan edilmesiydi.

DEVLET NESNELEŞTİ, TOPLUM ÖZNELEŞMEK İÇİN DİRENDİ…

Devlet nesneleşti ama toplum nesneleşmeyi kabul etmedi.

Direndi.

Yarma harekâtları gerçekleştirdi.

Milletin adamları Menderes, Özal, Erbakan ve Erdoğan toplumun özneleşme sürecine öncülük etti.

Son yarım asırlık mücadele, meyvesini verdi; ve gelinen nokta itibariyle bütün sorunlarına, savrulmalara, konformizm biçimlerine, iktidarın bozuculuğuna rağmen, toplumun ana omurgası İslâmî omurga olarak tezahür etti.

CEMAATLER HEM DİRENİŞİN HEM DİRİLİŞİN KAYNAĞI

Bundan sonra geleceğim nokta önemli.

İki asırdır Müslüman toplumları cemaatler ayakta tutuyor. Cemaatler, hem sömürgecilere direnişin hem de yeniden dirilişin yegâne adresleri. Özellikle de tasavvufî cemaatler.

Çünkü Selçuklu’nun mayasını irfan kardı, Osmanlı’nın ruhunu irfan tecrübesi “kurdu”.

İrfan tecrübesi, aynı zamanda, Selçukluyla kurulan, Osmanlı’yla korunan bin yıllık Ehl-i Sünnet omurganın hem ruhunu hem de sürgit dinamizmini koruyan dinamosu oldu.

Selçuklu, Eyyûbî ve Osmanlı tecrübeleriyle müştereken inşa ettiğimiz bu Ehl-i Sünnet omurga, ortaya koyduğumuz ve bütün medeniyetlere, kültürlere hayat hakkı tanıyan, hepsinden beslenen, hepsini besleyen, hepsinin önünü açan, yaşamasını sağlayan, aşılamamış tek evrensel medeniyet tecrübesini yeşerten; hem de Müslümanların bin yıl İslâm dünyasını tek Gökkubbe altında birleştirerek, ittihad-ı İslâm’ıhem zihnî hem rûhî hem maddî ve küresel ölçekte hayata geçirdiğimiz muazzez bir hayat sürdürmelerini mümkün kılan muhkem omurgadır.

CEMAATLER ÇÖKERSE, KÖK KURUR, TÜRKİYE KIYIYA VURUR…

İşte son çeyrek asırdır bu İslâmî Ehl-i Sünnet omurga çökertilmeye çalışılıyor…

28 Şubat’tan 15 Temmuz’a gelen ve hâlen bütün şiddetiyle süren bu çökertme operasyonları, hem çok tehlikeli hem de iğrenç boyutlar kazandı…

İslâm tarihinde ilk defa İslâm’ın kurucu kaynakları tartışmaya açıldı, yıkılmaya çalışılıyor fütürsuzca…

Hadislere, mezheplere, İslâm’ın kurucu kaynaklarına karşı İslâm tarihinin hiç bir döneminde böylesine büyük bir saldırı olmadı.

Hadislere saldırı, Hz. Peygambere saldırının ön-aşamasıdır. Sırada Hz. Peygamber var. Sonra sıra Kur’ân’a gelecek…

Kurucu Kaynaklar, bir dinin kök’lerini oluşturur, gök ekini ruhköklerini.

Köksüz ağaç meyve vermez. Soysuzlar, bize soylu bir gelecek vadedemez. Eşyanın tabiatına terstir bu.

Temel kaynaklar yıkılınca, tutunacak dal kalmaz: Kitleler, büyük çıkmaz sokağın eşiğine yuvarlanır…

Ortalığı nihilizm, deizm ve ateizm savrulmaları kaplar: Eğer kurucu temel kaynaklar çökerse, bu savrulmaların önünde kimse duramaz.

Tarih boyunca kurucu temel kaynaklarımızı koruyan ilim, irfan ve hikmet yolculukları oldu.

Medeniyet, kriz yaşamaya başlayınca, bütün dünyayı istila eden, sömürgeleştiren emperyalist Batı saldırısının da etkisiyle Devletler çökünce, Müslüman zihin, Müslümanca yaşama zemin’i ve hayata Müslüman duyarlıklarını, zevklerini, beğenilerini, duyuş ve düşünüş biçimlerini nakşeden Müslüman zaman’ı da buharlaştı, yok oldu. Sonuçta ilim, irfan ve hikmet yolculukları da tarih oldu, son buldu…

Yaşadığımız bu ikinci medeniyet krizinin somut en önemli sonuçlarından biri devletlerin çökmesi ve sömürgecilerin icat ettiği yapay, güdümlü devletlerin zuhur etmesi oldu.

MÜSLÜMANLARI DEVLETTEN TASFİYE ETMEK İSTİYORLAR… GÖZ YUMULAMAZ!

Devletler çöktü ama cemaatler çökmedi; alttan alta hem sömürgecilere direnişi hem de dirilişi yeşertti.

Müslümanların bağımsız devletleri yok: Batı güdümlü diktatörlükler var ve Müslüman halkların burnundan getiriyorlar, Müslümanların tabiî kaynaklarını emperyalistlere peşkeş çekiyorlar…

Yeni direniş de, yeniden doğuş ve yenilenerek doğruluş da tabandan yani cemaatlerden gelecek…

Bunu çok iyi biliyor Batılı emperyalistler.

O yüzden Kadıyanîlik gibi, FETÖ gibi, bu kez İslâm’ı, içerden vuracak, küresel sisteme boyun eğdirecek, sahte cemaatler icat ettiler.

15 Temmuz bunun zirve noktasıdır. FETÖyle cemaatleri eşitleyip bütün cemaatleri önce devletten sonra hayattan uzaklaştırmak istiyorlar.

Onun için de önce İslâm’ın kurucu kaynaklarına saldırtıyorlar, sonra da Müslüman oluşumları birbirlerine saldırtacaklar…

Çok sinsi bir operasyon bu!

Oysa elimizde sadece cemaatler kaldı.

Cemaatler de bu büyük medeniyet krizinden nasibini aldı.

İhale peşinde koşturan, siyasanın ve piyasanın peşinden koşturan STK’lara dönüştü ve ruhsuzlaştı, amacından sapmaya başladı…

Bütün bunların hepsi doğru.

Ama asıl görmemiz gereken ve görmekte zorlandığımızı gördüğüm ürpertici gerçek, cemaatlerin hedef tahtasına yatırılmasından geniş Müslüman kitlelerin tedirginlik duymamaları hatta memnun olduklarını söyleyebiliyor olmaları.

İşte bu felâket.

Büyük bir felâket bu.

Zokayı yuttuğumuzun göstergesi, ürpertici felâket.

Bu mesele en temel ve çetrefilli meselemiz olacak…

Hem kurucu temel kaynakların korunması hem cemaatlerin fitne-fesat tuzağına düşürülerek birbiriyle boğuşmasının önüne geçilmesi hem de cemaatlere operasyon çekilerek Müslümanların devletten bütünüyle temizlenmesi gibi üç temel hayatî meselemiz var üzerinde derinlemesine kafa yormamız gereken.

Son söz olarak uyarıyorum: Devletleri çökerttiler… Cemaatler de çökerse, her şey biter… Allah muhafaza.

Allah kardeşliğimizi bozmasın, tuzaklara karşı basiretimizi bağlamasın. Amin

Yenişafak
29 Temmuz 2017

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

YORUMLAR

 • fuat kadıoğlu

  30 Temmuz 2017 20:58
  0 1
  müslümanların birbirinin kanını döktüğü ve dökmek için fırsat kolladığı felaket zamanlar yaşanırken müslümanları, Ali imran suresinin 23. ayeti ışığında Kur'an ın hakemliğine davet etmek gerekirken,"büyük filozofumuz" kendi meşrebine yani tasavvufa davet ediyor.Tasavvuf dininde İbn-i arabi,beyazıt bistami,i.,Rabbani.Mevlana v.s'nin etkisi Hz.Muhammed'den kat be kat daha fazladır.Ama görene ! köre ne !
 • fuat kadıoğlu

  30 Temmuz 2017 15:42
  0 0
  yusuf bey, ümmetimizi mahveden bu bataklığa yöneltilen eleştirilerin batının bir projesi olduğunu iddia ediyor.Semerkand yayınlarından çıkan ve ihlas kavramını " şeyhin puta secde et emrine kayıtsız şartsız itaat etmek" olarak açıklayan minah isimli kitap batının işine daha çok yarar.Arnold Toyonbi'nin ifadesiyle "bir şeyhi satın al ve binlerce insanı bu sayede yönet" F.Gülende olduğu gibi
 • fuat kadıoğlu

  30 Temmuz 2017 15:32
  0 1
  kadının eşekle ilişkiye girdiğinin anlatıldığı mevlananın mesnevisi,Rabbani'nin, Allah'ın kendisine kadın suretinde göründüğünü iddia ettiği mektubatı,İbn-i Arabinin kendisine vahiy geldiğini iddia ettiği fütühati Mekkiyesi ve peygamberimizden yüzlerce yıl sonra derlenip toparlanan hadis kitapları, kurucu kaynaksa,müslümanlar uzun yıllar kaynak sıkıntısı çekmiş demektir.
 • fuat kadıoğlu

  30 Temmuz 2017 15:21
  0 1
  ey müslüman kardeşler ! Allah rızası için ümmetimizi mahveden,bu hurafeci anlayışa itiraz edenleri, ön yargılarınızdan uzak olarak bir defa dinleyin. O zaman Yusuf Beyin zaman zaman arzıendam ettiği semerkand tv de pazarlanan din anlayışının, Kur'an çerçevesinden bakıldığında Allah'ın razı olacağı bir din olmadığını Allah'ın izniyle anlayacaksınız.
 • fuat kadıoğlu

  30 Temmuz 2017 15:08
  0 1
  Yusuf beye soralım Hz.Aişe'nin erkek bir sahabi olan Ebu Seleme'nin yanında bir perde gerdirerek (perdenin arkasından kafasına kaç defa su döktüğü görülecek şekilde) gusul abdesti aldığını ifade eden Buhari Müslüm,Ebu Davut,Nesai hadsi ,evlenmek istenilen kadının evlenilmeye sevk eden organlarına gizlice bakılabileceğini belirten Ebu Davud hadisi hadisi islamın kurucu kaynakları mı?
 • Ceyhun

  30 Temmuz 2017 13:17
  0 0
  Türkiye ne çektiyse cemaat lerden çekti Atatürk bunu 100 yıl önce görmüş.. Önemli olan insanlarımızın dinimizi iyi bilmesi yoksa önüne gelen kandırıyor bizleri. Eğer bir cemaat ticaretle uğraşıtorsa, siyasetle uğraşıtorsa, askeriye ye, polis teşkilatına girmeye çalışıyorsa özellikle bu cemaatlere dikkat edilmelidir. Bu cemaat ler ikinci bir fetö hainidir. Ruhun şad olsun ulu önder ATATÜRK....
 • Ahmet Emin SEYHAN

  29 Temmuz 2017 19:50
  1 0
  cemaatlerin hedef tahtasına yatırılmasından geniş Müslüman kitlelerin neden tedirginlik duymuyor? Hatta memnun oluyor? bunu da yaz yusuf kardeşim...
 • Muhakeme

  29 Temmuz 2017 18:58
  1 1
  Biz ne yaptık ki millet cemaatlerden soğudu başlıklı bir yazı kaleme al ve kendinle de yüzleş be adam! [email protected]
 • Fuat kadıoğlu

  29 Temmuz 2017 11:54
  1 1
  Allah rasulunu"nun bir gecede 9 hanımıyla beraber olduğunu,deve sıdağının şifa olduğunu,sahabenin peygamberin kanını ve idrarını içtiğini anlatan kaynaklar ıslamın kurucu kaynakları olamaz.olsa olsa şeytanın dininin Kaynaklarıdır
 • Fuat kadıoğlu

  29 Temmuz 2017 11:43
  1 1
  İslamın kurucu kaynakları tartışmaya açılıyor derken,tartışılmasını dış güçlere bağladığı ve kur'an"dan bağımsız olarak gelişmiş olan o bataklığın fetöyü yarattığını halkın gözünden kaçırmış oluyor.
 • Fuat kadıoğlu

  29 Temmuz 2017 11:30
  1 1
  F.gülen bağlılarını zombileştirirken kullandığı söylemlerin tamamıtasavvuf temelli değilmi? Bu söylemlerin daha fazlası adıyaman,ismailağa vb.cemaat lerde yokmu? Bu zat neyin önünü almaya çalışıyor?
YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
ÖNE ÇIKANLAR Tümü
YAZARLAR

Copyright © 2019 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;