GÜNCEL

Menderes CHP’nin soygunlarını kanunla önlemiş

Tarih
24 Eylül 2018
İzlenme
Kişi

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin bağrına saplı bir hançer gibi faaliyet yürüten CHP’nin geçmişteki vurgunlarının önüne geçilmek için kanuni düzenlemeler yapıldığı belgelendi. Başvekil Adnan Menderes’in öncülüğünde çıkarılan 6195 sayılı kanunla, CHP’nin haksız kazançlarının Maliye’ye devredildiği öğrenildi.

Dünyada banka sahibi olan tek parti hüviyetini taşıyan CHP’nin İş Bankası ile olan hukuk dışı ilişkisi gündemdeki yerini koruyor. İş Bankası’nın yönetimine doğrudan etki eden 4 yönetici atama hakkı bulunan ve bankanın yüzde 28’ine sahip olan CHP’nin bu yolla yıllar boyunca süren haksız kazancının önüne geçilmesi isteniyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin bağrına saplı bir hançer gibi faaliyet yürüten CHP’nin geçmişteki benzer vurgunlarının önüne geçilmek için kanuni düzenlemeler yapıldığı belgelendi. Başvekil Adnan Menderes’in öncülüğünde çıkarılan 6195 sayılı kanunla, CHP’nin haksız kazançlarının Maliye’ye devredildiği öğrenildi.

Menderes CHP’nin soygunlarını kanunla önlemiş

TEK PARTİ VURGUNLARINI BİTİRDİ

CHP’nin İş Bankası üzerinden sürdürdüğü illegal para ilişkilerinin önüne geçmenin formülü olan ve geçmişten günümüze ışık tutan belgeye Akit ulaştı. Tek parti döneminde 27 yıl boyunca Türkiye’yi diktatörlükle yöneten CHP’nin kamu ve özel kaynaklardan edindiği haksız kazançların önüne geçmek için Menderes Hükümeti’nin seferber olduğu ve bu kapsamda Meclis’te hummalı çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. CHP’nin hortumlarını önlemek için Menderes öncülüğünde 14 Aralık 1953’te kanun çıkarıldığı bildirildi.

TÜM MALLAR HAZİNE’YE

6195 sayılı “Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının İadesi Hakkındaki Kanun”la CHP’nin soygunlarının tek tek tespit edilerek el konulması ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesi sağlandı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 10 maddelik kanunda “CHP’nin her ne şekil ve suretle olursa olsun umumi muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerden, hususi idare ve belediyelerden, köylerden, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların müesseselerinden ve diğer âmme hükmî şahıslarından doğrudan doğruya veya dolayısiyle vâki iktisapları (kazançları), nüfuz ve hâkimiyetine dayanan haksız iktisaplardır. Bu sebeple mezkûr (anılan) Partinin bu kanunun mer’iyete (yürürlüğe) girdiği tarihte malik olduğu bütün menkul ve gayrimenkul mallarla para, haklar ve alacaklar vesair kıymetler Hazine mülkiyetine intikal eder” hükmü yer alıyor.

HORTUM BİTTİ

CHP’nin vurgun düzenini yok eden ve talanların önüne geçen kanunun 5’inci maddesinde ise şu kritik ifadeler yer alıyor: “Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün teşkilâtı ikinci madde mucibince el konularak mallarla para, hak, alacak vesair kıymetlerin tesbiti hususunda Maliye Vekâletince veya mahallî mal dairelerince istenilecek malûmatı ve vesikaları 15 gün içinde vermeğe mecburdurlar.” Menderes’in öncülüğünde çıkarılan 6195 sayılı kanunla CHP’nin kamu ve özel kaynaklar üzerindeki vurgunları önlendi. Ancak 1960 darbesinden sonra kurulan Anayasa Mahkemesi, bu kanunu iptal etti.

kaynak : YeniAkit

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

Hiç yorum yapılmamış

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
YAZARLAR

Copyright © 2019 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;